Обучение на педагози за работа в мултикултурна среда

Обучение на педагози за работа в мултикултурна среда

Обучение на педагози за работа в мултикултурна среда

Обучението ще се реализира във връзка с изпълнение на двугодишния проект "Заедно учим, творим и играем", финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН.

Програмата на обучение на Департамента по модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт е съобразена с прилагането на модерна за образователната ситуация методика и залага на придобиването на нови знания и практически умения за справяне с проблемите в пряката работа на учителите с деца от различни етноси.