Мотивационна среща с родители на деца от уязвими групи – Дейност 4 по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Мотивационна среща с родители на деца от уязвими групи – Дейност 4 по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Мотивационна среща с родители на деца от уязвими групи – Дейност 4 по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“


Зам.-кметът на Община град Добрич д-р Емилия Баева откри мотивационна среща за родители на деца от уязвими групи.
Община Добрич е домакин на събитието, организирано от РУО с нейно партньорство и със съдействието на екипа на ДГ № 32 „Зорница“. Координатор на проекта е Светлана  Василева – Началник на Регионално управление по образованието в Добрич.  В проекта са включени всички 11 детски градини в Добрич. Дейностите се отнасят до допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, провеждане на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца, осигуряване на обучения на учители и изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и недопускане на дискриминация. Днес на мотивационната среща се формира психологическа, педагогическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи с цел активното им приобщаване в системата на предучилищното образование.