"Заедно учим, творим и играем"

"Заедно учим, творим и играем"

"Заедно учим, творим и играем"

Бенефициент: Община град Добрич,

Партньори: ДГ № 32 " Зорница, град Добрич; ОУ " Христо Смирненски" град Добрич и ОУ " Йордан Йовков" град Добрич

Работата с децата от предучилищна възраст е основополагаща за изграждането на основни умения и навици, които да бъдат надградени и разширени в училище. Една от основните цели на проекта " Заедно учим, творим и играем"  е насърчаване на общуването и съвместните изяви на деца в мултикултурна среда чрез взаимно опознаване на децата от различни етноси, съхраняване и развиване на културната им идентичност. Работата в творческа и различна от обичайната среда с неформални отношения и възможности за изява води до намаляване на конфликтите между учители- родители- деца. Резултатът от тези усилия се отразяват положително върху отношението на семейството към образователните институции и към образованието като цяло.

В ДГ № 32 " Зорница" град Добрич са обособени 6 групи :

- 3 групи / 60 деца/  допълнително обучение по Български език;

- Клуб " Изобразително изкуство"

- Клуб " Мултикултурен фолклор"

- Клуб " Занаяти"