Заедно можем да направим повече за щастието на децата!

Новини

Мотивационна среща с родители на деца от уязвими групи – Дейност 4 по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Община град Добрич изказва своята благодарност за предоставеното дарение от фирма “Servier"

Галерия