Новини

Сборник „Добри практики на взаимодействието „ДЕТСКА ГРАДИНА – СЕМЕЙСТВО”

Образователна програма "Морска академия 2030"

Квалификация на педагогическите специалисти

Съобщение за работата на детските заведения в Добрич през летните месеци

Екипът и децата на ДГ № 32 "Зорница" в очакване на СВЕТЛИТЕ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ