Профил на купувача - Правилник

Правилник

Вътрешни правила за планиране и организация на провеждането и процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки