Прием в Детска градина № 32 "Зорница"

Прием в Детска градина № 32 "Зорница"

     В Детска градина № 32 "Зорница" се приемат деца от 3 до 7 години от целия град, съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 год. и чл. 4, ал. 2 и по желание на родителите. Групите се сформират според възрастта на децата и според реда на подадената молба. Спазват се и Правилата за прием на децата на територията на Община град Добрич. Приемат се всички деца, независимо от техния пол, етническа и социална принадлежност. Спазва се Конвенцията за правата на детето и Конституцията на Република България.