Втора "А" група "Мики маус"

Втора "А"  група "Мики маус"

Втора "А" група "Мики маус"

ЕКИП:

Миглена Великова - старши учител

Калиптен Вейсел - учител

Димка Стоянова - помощник-възпитател