Втора "Б" група "Моряче"

Втора "Б" група "Моряче"

Втора "Б" група "Моряче"

 

ЕКИП:

Даниела Стефанова - старши учител

Павлета Янкова - учител

Анета Кондова - помощник-възпитател