Първа "А" група "Вълшебство"

Първа "А" група "Вълшебство"

Първа "А" група "Вълшебство"

ЕКИП:

Светла Василева - старши учител

Христина Жекова - учител

Елена Господинова - помощник-възпитател