Започват мащабни ремонти на 3 училища и детска градина "Зорница" в Добрич

Започват мащабни ремонти на 3 училища и детска градина "Зорница" в Добрич

Започват мащабни ремонти на 3 училища и детска градина "Зорница" в Добрич

Проектът се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" и е част от инвестиционната програма на Община Добрич.